The Trustingly Waggling Insulation - Tough On Dirt, Gentle On Empoppyobjemn.

reparationer

Tycker att det är bra att det finns så många cyklar i Göteborg. Och det verkar bli allt bättre med hur stan anpassar sig till cyklisterna. Ibland är det ju lite korkad tycker jag. Då anlägger de en cykelbana precis mellan två bilfiler. Det gör ju inte precis att man som cyklist känner sig trygg när man cyklar där. Tanken kanske är att även bilisterna ska köra mera försiktigt och mera sakta men på allvar, hur realistiskt är det på en skala från ett till tio? I alla faöö så gasar de på så fort de har vant sig vid att ha en cyklist eller flera på en gång ganska nära sig. Det är ingen bra ide