The Trustingly Waggling Insulation - Tough On Dirt, Gentle On Empoppyobjemn.

Tillverka verktyg

Jag tycker att verktygsmakare låter som ett riktigt intressant jobb måste jag säga. Det innebär ju alltså att tillverka verktyg, jag vet dock inte exakt hur det här går till. Men det måste ju vara flera moment som man går igenom innan ett verktyg är klart. Ibland så är det säkert separata delar som ska tillverkas för att det ska funka. Så det tar nog sin lilla tid innan ett verktyg är helt färdigt att användas, men det låter ju fortfarande riktigt intressant måste jag säga. SÅ jag ska ta och kolla upp det här lite grann.