The Trustingly Waggling Insulation - Tough On Dirt, Gentle On Empoppyobjemn.

Hjälte för en dag

Tänk om man hade alla världens krafter till att göra precis det man ville för en dag. Det hände en person och hans namn var "Bruce Almighty". Vi alla som har sett filmen förstår ju att det inte var på riktigt, men jag tror att många har haft den tanken i sina liv. Vad skulle man göra ifall man hade makten att ändra världsförhållandena? I filmen så visar de konsekvenser som dyker upp utav små handlingar som man tycker sig vara bagateller, men det man inte vet är att man påverkar sin omgivning mer än vad man kan ana. Därför så skulle jag nog helst vilja avstå från att vara en hjälte för en dag då man inte vet vilka konsekvenser det för med sig.